Outo Laaksonen

Opis­ke­len homou­den alkeita luke­malla Tomp­paa. Jännä miten noin epä­suh­tai­sia hah­moja ei pidetä liian outoina kun ne ovat piir­ret­tyjä.