Jotain hyvää sentään

Pris­man MSC-ton­ni­ka­lois­sa oli puut­tei­ta. Vähä­so­ke­ri­nen Rain­bow-ket­sup­pi osoit­tau­tui hyväk­si, samoin sata­pro­sent­ti­nen kau­ra­lei­pä pais­to­pis­tees­tä.

Kiinni pitämisestä

Olen pelan­nut säh­lyä har­ras­te­li­ja­po­ru­kas­sa rei­lun vuo­den. Olen koh­ta­lai­nen jouk­kue­pe­laa­ja, mut­ta kamp­pai­len ryh­mäy­ty­mis­kam­mo­ni kans­sa.