Mr. Robot

Onhan täs­sä pal­jon hyvää­kin, ”hak­ke­roin­ti” on suht’ rea­lis­tis­ta. Omal­ta osal­ta­ni tämän kat­se­lu tai­taa sil­ti lop­pua tähän toi­seen jak­soon.

Soittaa mieltään

Seman­tiik­ka­jä­sen­ti­men jäsen­tä­mien havain­to­koh­tei­den jou­kos­sa on myös seman­tiik­ka­jä­sen­ti­miä. Ne luo­ki­tel­laan yksi­kön per­soo­na­pro­no­mi­nei­hin.