Alaspäin

Koles­te­ro­li­kont­rol­li­tu­lok­set: fP-Kol 4,3 mmol/l, fP-Kol-LDL 2,8 mmol/l, fP-Kol-HDL 1,35 mmol/l.

Saa hakea

Anne­taan pois: 21-tuumainen put­ki­te­le­vi­sio (toi­miva) sekä kun­to­pyörä, jonka pol­ki­mien kiin­nik­keet ruos­tu­neet (korjattava/vaihdettava).

Koib

Kävinpä lää­kä­rissä näyt­tä­mässä koi­peani. Lievä lihas­re­peämä oli toh­to­rin arvaus, saat­taa kes­tää kuu­kausia ennen kuin on paran­tu­nut.

Ei saa jäädä

Näin unta, että olin Lau­ra­lau­ran synt­tä­reillä. Ajat­te­lin, että hän tai­taa olla yksi­näi­nen, kun on minut­kin täyt­teeksi kut­sunut.