Koib

Kävinpä lää­kä­rissä näyt­tä­mässä koi­peani. Lievä lihas­re­peämä oli toh­to­rin arvaus, saat­taa kes­tää kuu­kausia ennen kuin on paran­tu­nut.

Ei saa jäädä

Näin unta, että olin Lau­ra­lau­ran synt­tä­reillä. Ajat­te­lin, että hän tai­taa olla yksi­näi­nen, kun on minut­kin täyt­teeksi kut­sunut.

Turvan kypsytys

Kävin otat­ta­massa pas­si­ku­van kun huo­ma­sin, että hen­ki­lö­kort­tini van­he­nee. Ei naa­mani ole kyllä vii­den vuo­den takai­sesta muut­tu­nut.