Luiska ja ʃ-tie

Unis­sani on kaksi tois­tu­vaa tila-aihetta. Ensim­mäi­nen on jyrkkä viisto pinta, kal­te­vuus yli 45 astetta, toinen J-kirjainta muis­tut­tava tie.

Yötön yö

Pir­kan ­mu­nissa on aina vähin­tään yksi hajon­nut, näen siitä jo painajaisia. Muu­ten­kin pär­jäi­sin parem­min, jos öisin ei tar­vit­sisi nuk­kua.

It’s just a passin’ groove

Tämä vuosi on tuo­nut mul­lis­tuk­sia läheis­teni elä­miin. Omani on pysy­nyt vakaana, lähinnä näkö­pii­rissä on kes­kus­te­lua­vun lop­pu­mi­nen.