Kvasaari

Edessäni on jotain niin poikkeavaa, niin erilaista kuin mikään, että tiedän, etten enää milloinkaan voi sitä kiistää, enkä sulauttaa osaksi entistä.

Täitarkastus

Löy­sin The Vampire Batista ennak­ko­ta­pauk­sen Vincent Pricen tavalle töl­lätä vas­ta­näyt­te­li­jän tuk­kaa! Onko­han tämä joku teat­te­ri­juttu?

ETNO ON

Hel­mi­kuussa tilaa­mani suu­hy­gie­nis­tiaika annet­tiin marraskuulle. Kis­kon kah­via päi­vit­täin enem­män ja enem­män.

Retrospektiivi

En ole kos­kaan kel­puut­ta­nut bil­jar­di­pal­lon pseu­doit­se­näi­syyttä omak­seni, enkä koskaan löy­tä­nyt mitään aitoa itse­näi­syyttä.