Kvasaari

Edes­sä­ni on jotain niin poik­kea­vaa, niin eri­lais­ta kuin mikään, että tie­dän, etten enää mil­loin­kaan voi sitä kiis­tää, enkä sulaut­taa osak­si entis­tä.

Täitarkastus

Löy­sin The Vam­pi­re Batis­ta ennak­ko­ta­pauk­sen Vincent Pricen taval­le töl­lätä vas­ta­näyt­te­li­jän tuk­kaa! Onko­han tämä joku teat­te­ri­juttu?

Magnifika

Mie­li­pi­tee­ni tum­mis­ta hie­nos­te­lu­kah­veis­ta on edel­leen sama. Tajusin mik­si jo pie­ne­nä tyk­kä­sin syn­te­ti­saat­to­ri­musii­kis­ta: sekvens­se­ri ei tee vir­hei­tä.

ETNO ON

Hel­mi­kuussa tilaa­mani suu­hy­gie­nis­tiaika annet­tiin mar­ras­kuul­le. Kis­kon kah­via päi­vit­täin enem­män ja enem­män.

Retrospektiivi

En ole kos­kaan kel­puut­ta­nut bil­jar­di­pal­lon pseu­doit­se­näi­syyttä omak­seni, enkä kos­kaan löy­tä­nyt mitään aitoa itse­näi­syyttä.