2017-07-31: Me the Listener

Herä­sin 6.50. Väsyt­ti ja nis­ka oli kipeä. Kävin salil­la. Kävin käve­le­mäs­sä. Kuun­te­lin Actual Innocencea. Luin pimeäs­tä tria­dis­ta. Kävin pyö­räi­le­mäs­sä.

2017-07-29: B

Uusi kypä­rä oli oikein mai­nio. Pris­man nykyi­set Jupi­ter-pyö­räi­ly­hans­kat ovat huo­no­ja. Ostin sort­sit. Pais­toin lät­ty­jä ja kat­se­lin MST3k:ta.

2017-07-29

Kävin salil­la pol­ke­mas­sa inter­val­le­ja. Pesin pyyk­kiä. Tein salaa­tin ja kei­tin ensi vii­kon rii­si­puu­rot.

Heinäkuun podcast-päivitys

Nämä ovat pääl­li­mäi­si­nä mie­les­sä, ja ehkä haluan myös vähän levit­tää sanaa näis­tä hyvit­tääk­sen sitä miten pal­jon viih­det­tä nämä tar­joa­vat.