Pelkkää ilmaa

Olen monesti tun­te­nut syyl­li­syyttä siitä, etten ole kyen­nyt ole­maan hen­ki­senä tukena kun­nolla enää kel­le­kään.

Pelastus

Nuoruuteni zenmäinen filosofia voisi pelastaa minut, mutta sen valitsemisen seuraukset tuntuvat liian julmilta.

Inhimillisestä pois

Viime aikoina olen kat­sel­lut eten­kin Zon­tar The Thing From Venusta, yks kaik­kein par­haita elo­ku­via. Lisäksi olen pereh­ty­nyt Heaven’s Gateen.