O.O.B.E.

Pohjoiseen men­tiin Onni­bus­silla, 12 tun­tia istu­mista suun­taansa. Asensin, päivitin ja korjasin laitteita joka päivä. Olka­pää parani nopiasti.

Toleranssi

Teo­riani mukaan tule­vai­suu­den työ­pai­koilla suh­tau­du­taan kah­vin­juon­tiin niin kuin nykyi­sin suh­tau­du­taan alko­ho­lin käyt­töön.

Outo Laaksonen

Opis­ke­len homou­den alkeita luke­malla Tomp­paa. Jännä miten noin epä­suh­tai­sia hah­moja ei pidetä liian outoina kun ne ovat piir­ret­tyjä.