Se seisoo

Taka­na on koh­ta pari viik­koa sei­so­ma­pöy­dän kans­sa. Onhan tämä aina­kin eri­lais­ta kuin edel­li­set 30 vuot­ta tie­to­ko­neen äärel­lä istuen.