The Boys of Summer

En viikkokausiin tun­nis­ta­nut The Boys of Sum­me­ria. Muis­te­len sen olleen jon­kin urhei­lu­ma­ka­sii­nioh­jel­man tun­na­rina ennen mui­noin.

Tavaramerkkikimaira

S-ryhmä haluaa Rainbow’n olevan S-ryhmän Pirkka ja X-tran olevan Euroshopper, mutta Rainbow on S-ryhmän Euroshopper ja X-tra jotain vielä pahempaa.

Pahin meistä

Inter­ne­tissä on psy­ko­pa­tia­kil­pailu. Se, joka pys­tyy suh­tau­tu­maan äärim­mäi­sim­pään aineis­toon kyl­läs­ty­nei­syy­dellä, on voit­taja.

Yea who wife

Olen viik­ko­kau­det kuun­nel­lut pääs­säni Air For Lifen vokaa­lia kyke­ne­mättä tun­nis­ta­maan mistä se on peräi­sin.

Alentuvallentuva

Muut töissä ovat enimmäkseen minua selvästi nuorempia, ja senkin takia tunnen hassua aww-sympatiaa. Vähän kuin sisaruksien herättämää suojelunhalua.

Higher, higher

Björk näkyi sun­nun­taina. En ole elä­vän musii­kin ystävä, mutta sain lipun lah­jaksi, enkä vas­tusta musiikki-idoleiden näkemistä ilman lävitse.