Varavene+ttä

Rikas mies jos oisin, minulla olisi varaa ensin­nä­kin lap­siin. Sit­ten voi­sin tilata kaikki Mar­ve­lin sar­ja­ku­va­leh­det suo­raan Ame­ri­kasta.

Ay, nut

Airoo­pi­nen on ainut iloa tuot­tava asia. Sen jäl­keen on peräti ruo­ka­ha­lua­kin jon­kin ver­ran. Venyt­tely on tyl­sää. Join eilen koo­kos­vettä.

Platonista

Näin unta että Timo ratkaisi Pla­to­nin avulla kuinka mahtuisin kaverin kanssa yhden hengen vuo­teeseen. Autoin myös Veloe­naa ehti­mään teat­te­riin.

Läpikulkumatkalla

Näin unta, että olin len­to­ken­tällä läh­dössä len­nolle. Olin ohit­ta­nut läh­tö­sel­vi­tyk­sen ja tur­va­tar­kas­tuk­sen kokonaan.