Teränkävijä

Itku on sie­lun veren­vuo­toa, ei mil­lään muo­toa hyväk­si tai tar­peel­lista. Lisäk­si: itse­mur­ha­ta­po­jen top 3!

Negative lookahead

Löy­dän itse­ni jäl­leen tera­piasta vie­tet­tyäni vii­kon psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan osas­tolla. Aloi­tin Vox­ran. Eilen tem­pai­sin kah­viö­ve­rit.