Teränkävijä

Itku on sie­lun veren­vuo­toa, ei mil­lään muo­toa hyväksi tai tar­peel­lista. Lisäksi: itse­mur­ha­ta­po­jen top 3!

Negative lookahead

Löy­dän itseni jäl­leen tera­piasta vie­tet­tyäni vii­kon psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan osas­tolla. Aloitin Voxran. Eilen tem­pai­sin kah­viö­ve­rit.