Sin kompetens

Leif G. W. Pers­son tekee Ylel­lä pyö­ri­vässä kesä­mur­ha­sar­jassa par­haansa saa­dak­seen ruot­sa­lai­sen polii­sin näyt­tä­mään ala-arvoi­sel­ta.

Nivelrikos

Pak­ko ottaa tämä viik­ko löy­säil­len, vii­me vii­kolla otti jo lii­an kovil­le. Venyt­te­len ja yri­tän oikais­ta yli-kyfoot­­tis-lor­­doot­­tis­ta ryh­tiäni.

Tomuliina

Vii­me­öi­se­nä rii­ta­pu­ka­ri­na oli vuo­ros­taan psy­ko­lo­gi. Tänään oli sii­vous­päi­vä, olo­huo­neen ja etei­sen. Ostin mopin.

Us

Unes­sa huu­dan pää punai­sena lap­suu­den­per­heelle näi­den käyt­täy­ty­mis­mal­leista. Aamul­la pääs­sä soi Dig­ging in the Dirt.

Iloinen Pat

Pat ei oikein pär­jää asei­den kans­sa, joten hän rien­tää kump­pa­neidensa Tex Wil­le­rin ja Kit Car­so­nin avuk­si löy­tä­mäl­lään auto­mo­bii­lilla.

Rasvaa rakoseen

En malt­tanu olla vähem­millä lii­kun­noilla, olen jo vii­kon huh­kinu vähin­tään 2 tun­tia/pv ja alo­tin GTG:nki. Koe­tan kom­pen­soi­da Nutel­lalla.