Sin kompetens

Leif G. W. Pers­son tekee Ylellä pyö­ri­vässä kesä­mur­ha­sar­jassa par­haansa saa­dak­seen ruot­sa­lai­sen polii­sin näyt­tä­mään ala-arvoiselta.

Nivelrikos

Pakko ottaa tämä viikko löy­säil­len, viime vii­kolla otti jo liian koville. Venyttelen ja yritän oikaista yli-kyfoot­tis-lor­doot­tista ryh­tiäni.

Tomuliina

Viimeöisenä riitapukarina oli vuorostaan psykologi. Tänään oli siivouspäivä, olohuoneen ja eteisen. Ostin mopin.

Us

Unessa huu­dan pää punai­sena lap­suu­den­per­heelle näi­den käyt­täy­ty­mis­mal­leista. Aamulla päässä soi Dig­ging in the Dirt.

Iloinen Pat

Pat ei oikein pärjää aseiden kanssa, joten hän rien­tää kump­pa­neidensa Tex Willerin ja Kit Car­so­nin avuksi löy­tä­mäl­lään auto­mo­bii­lilla.

Rasvaa rakoseen

En malt­tanu olla vähem­millä lii­kun­noilla, olen jo vii­kon huh­kinu vähin­tään 2 tun­tia/pv ja alo­tin GTG:nki. Koetan kompensoida Nutel­lalla.