Foarte

Kävin pohjosessa. Siellä tie­toi­suus ham­mas­vä­leistä katoaa. Läh­tö­sel­vi­tyk­sessä ei tar­vin­nut enää edes hen­ki­lö­to­dis­tuk­sia näyt­tää.

Teini-ekskursio

Alkaako lät­tä­de­sign tehdä tulo­aan autoi­hin­kin? Ahve­nan­maalle tehty luok­ka­retki oli jos­sain mie­lessä elä­mäni onnel­li­sim­pia aikoja.

Viisi desiä päivässä

Löy­sin kas­vis­sul­ju­ko­kei­luis­tani puut­tu­neet aines­osat: puna­juuri ja leh­ti­sel­leri. Tässä paras tähän men­nessä kehit­tä­mäni resepti.