Débile Modé

Arvos­te­lin Verk­ko­ku­pas­sa kol­me tuo­tet­ta. Näis­tä vain vii­mei­nen jul­kais­tiin, kak­si muu­ta hylät­tiin. Hyl­käys­vies­ti ei ker­ro tark­kaa syy­tä.

Nykänen omin sanoin

Nykä­nen omin sanoin oli erit­täin hyvä. Aiem­pi mie­li­ku­va­ni Mat­ti Nykä­ses­tä oli pelk­kä lööp­pi­jul­ki­suu­teen perus­tu­va kari­ka­tyy­ri vail­la syvyyt­tä.

Kymrie eleison

Tyk­kään Syr­jäi­ses­tä maas­ta, kos­ka sii­nä ihmi­set puhu­vat niin sääs­te­li­ääs­ti. Se tun­tuu hyvin kotoi­sal­ta ja nor­maa­lil­ta. Ankea tun­nel­ma on sekin hyvä.

Turpo

Söin pit­käs­tä aikaa tuo­rei­ta luu­mu­ja ja ylä-ylä­hen­gi­tys­tiet tur­po­si­vat niin että jän­nit­ti että joko täs­tä pää­see.