5-HTTLPR

Riitaisten kotien lap­set, joilla on kaksi lyhyttä muun­nosta, sai­vat huo­nom­mat pis­teet ja sai­ras­tui­vat toden­nä­köi­sem­min masen­nuk­seen.

Raha

Lin­dorff lähes­tyi pit­kästä aikaa. Han­kin Bitcoin-lomp­san. Raha-asiat ovat minulle mysteeri. Saa­tan kor­vata Flattrin Bitcoin-osoitteella.

Elokuvan ekolokero

Uusin vaa­ti­muk­seni ensim­mäi­sen per­soo­nan elo­ku­vista. Dead Space -tyy­li­nen nis­kan takaa kuvattukin kävisi ja pano­roin­tia­kin saa olla.

Keiju

Masen­nuk­seni on kyt­kök­sissä iltaan ja yöhön. Pahinta on yksi­näi­syys ja avuttomuus: ei ole ketään eikä mitään kei­noa ottaa tätä pois.

Vankilan Vartiotorni

Yorks­hi­ren viil­tä­jäk­si­kin titu­lee­rattu sar­ja­mur­haaja Peter Sutcliffe antaa ymmär­tää ole­vansa tätä nykyä Jeho­van todis­taja.

Kanavat

Eikö luetteloa sokean radionkuuntelijan vastaanottamien viestien sisältöjen lajeista muka ole tehty missään varteenotettavassa filosofiassa?

Free coffin

Rainbow-kahvi on hy­vää. Himot­tais vähin­tään len­kille, mutta jalat on viikonlopun kyykyistä toh­jona. Olen katsellut Cree­pyflick­siä ja AVGN:ää.

1-10

Tehos­tan välillä las­ke­mi­seen kes­kit­ty­mistä visua­li­soi­malla kun­kin nume­ron. Nume­roi­den välillä on vai­keus­e­roja.