Urputa, Urpo, urputa

Kirk­ko­num­mella on pyö­räi­li­jän näkö­kul­masta nel­jän tyyp­pi­siä koi­ran­ta­lut­ta­jia: kol­me urput­ta­jaa, yksi pitää huo­len omis­ta asiois­taan.

Häiriintynyt katsoja

Viih­de­käyt­tö­ni häi­riin­tyy, kun TV7:ssä puhu­taan tie­teestä. En voi usko­tel­la itsel­le­ni lähe­tyk­sen tule­van rin­nak­kais­to­del­li­suu­des­ta.

DOMS

Tree­nin jäl­keistä lihas­särkyä eli Delayed Onset Muscle Sore­nessia saa kuu­lem­ma nega­tii­vi­silla tois­toilla. Nii­tä en ole­kaan vie­lä kokeil­lut.

Yön kutka

Herä­sin tv-jän­nä­ri­tyy­li­ses­ti kak­si ker­taa. Voin pit­kästä aikaa teh­dä var­muus­ko­pioita! Haluai­sin lukea Tex Wil­lereitä, mut­ta alus­ta alkaen.

Luat fix

Kävä­sin veli­mie­hen luo­na huol­to­kei­kal­la ja HSL-tis­kil­lä sel­vit­te­le­mäs­sä mat­ka­kort­ti­ni alen­nuss­ta­tus­ta. Clas Ohl­so­nil­ta ostin otsa­lam­pun.