Katsopa tätä

Enää ei rii­tä, että tie­de­dok­ka­rissa kaik­ki tie­to tar­jo­taan vain toi­sen käden koke­muk­sina. Nyt vi­deo­kin näh­dään vain juon­tajan pädil­tä.