Metsän tarina

Teki­jät ovat var­masti yrittäneet par­haansa, ja parem­paan tus­kin koti­mai­sin resurs­sein pys­tyt­täi­siin. Yri­tys­kin on tuke­mi­sen arvoi­nen.

Yle-vero ja takuueläke

Vero­hal­lin­non pikaviestineuvoja vahvisti, että Yle-vero syö takuu­elä­ke­läi­sen arvon­li­sä­ve­ron nousua kom­pen­soivan indek­si­ko­ro­tuk­sen.

Kävelevä mainos

Näin unta, että minut oli pal­kattu tv-mai­nok­seen. Tänään oli vesi­sa­de ja kävin salilla jalan. Oli puhti loppu. Keik­ka­lau­kun vets­ka­ri hajosi.

1950-2010

Tii­vis­te­täänpä koko nuo­ri­so­musii­kin his­to­ria siten, että kuta­kin koko­naista vuo­si­kym­mentä kuvas­taa yksi tai kaksi nimeä.

Piimä

Piimässä on luonnostaan runsaasti kalsiumia, B-vitamiineja ja hyvälaatuista proteiinia. Kalsium ja lisätty D-vitamiini vahvistavat luustoa ja…

WF1702NHWG/YLE

Omis­tan elä­mäni ensim­mäi­sen oman pyyk­ki­ko­neen! Sain sen jo viime vii­kolla, mutta tar­vit­si­n sovit­ti­mia ja tasaukseen vatu­pas­sia.