Yle-vero ja takuueläke

Vero­hal­lin­non pikaviestineuvoja vahvisti, että Yle-vero syö takuu­elä­ke­läi­sen arvon­li­sä­ve­ron nousua kom­pen­soivan indek­si­ko­ro­tuk­sen.

WF1702NHWG/YLE

Omis­tan elä­mäni ensim­mäi­sen oman pyyk­ki­ko­neen! Sain sen jo viime vii­kolla, mutta tar­vit­si­n sovit­ti­mia ja tasaukseen vatu­pas­sia.