Metsän tarina

Teki­jät ovat var­masti yrit­tä­neet par­haansa, ja parem­paan tus­kin koti­mai­sin resurs­sein pys­tyt­täi­siin. Yri­tys­kin on tuke­mi­sen arvoi­nen.

Yle-vero ja takuueläke

Vero­hal­lin­non pika­vies­ti­neu­vo­ja vah­vis­ti, että Yle-vero syö takuu­elä­ke­läi­sen arvon­li­sä­ve­ron nousua kom­pen­soivan indek­si­ko­ro­tuk­sen.

Kävelevä mainos

Näin unta, että minut oli pal­kattu tv-mai­­nok­­seen. Tänään oli vesi­sa­de ja kävin salil­la jalan. Oli puh­ti lop­pu. Keik­ka­lau­kun vets­ka­ri hajo­si.

1950-2010

Tii­vis­te­täänpä koko nuo­ri­so­musii­kin his­to­ria siten, että kuta­kin koko­naista vuo­si­kym­mentä kuvas­taa yksi tai kak­si nimeä.

Piimä

Pii­mäs­sä on luon­nos­taan run­saas­ti kal­siu­mia, B-vita­mii­ne­ja ja hyvä­laa­tuis­ta pro­teii­nia. Kal­sium ja lisät­ty D-vita­mii­ni vah­vis­ta­vat luus­toa ja…

WF1702NHWG/YLE

Omis­tan elä­mäni ensim­mäi­sen oman pyyk­ki­ko­neen! Sain sen jo vii­me vii­kolla, mut­ta tar­vit­si­n sovit­ti­mia ja tasauk­seen vatu­pas­sia.