2017-10-31

Salil­la tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päät. Kävin Pris­mas­sa, vein ser-jätet­tä. Asen­sin kat­to­va­lai­si­mia. Venyt­te­lin.

2017-10-30: Salpaus

Näin unta Ihme­mies-reboo­tis­ta. Kävin ter­veys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta vas­taan­ot­to oli pan­tu kiin­ni. Sii­vo­sin Jan­nen kans­sa van­han asun­non keit­tiön.

2017-10-29

Eili­sil­ta­na iski ast­ma. Rou­dat­tiin vii­mei­set kamat van­hal­ta asun­nol­ta. Tein salaa­tin, rii­si­puu­ron ja alku­vii­kon päi­väl­li­set. Kävin Pris­mas­sa.

2017-10-28

Kävin salil­la pol­ke­mas­sa inter­val­le­ja. Val­mis­te­lin pyyk­ki­ko­neen siir­toa var­ten, otin ver­hot alas ja sula­tin jää­kaap­pi­pa­kas­ti­men. Rou­da­sin tava­raa.

2017-10-27

Ham­mas­har­ja oli aamul­la taas tyh­jä. Pyyk­kä­sin suih­ku­ver­kon, sula­tin ark­ku­pa­kas­ti­men ja rou­da­sin tava­roi­ta.

2017-10-26: Kujalta kadulle

Salil­la rin­ta ja ojen­ta­jat. Kävin Pris­mas­ta ruo­kaa, rou­da­sin tava­raa. Söin vii­mei­sen rii­si­puu­ron van­hal­la, ensim­mäi­sen päi­väl­li­sen uudel­la asun­nol­la.

2017-10-25

Salil­la jal­ka­päi­vä. Kävin DNA:lla, sain laa­ja­kais­tan. Käväi­sin Pris­mas­sa. Pesin pyyk­kiä, tein ruo­kaa. Vein mm. koti­pal­ve­li­men uudel­le asun­nol­le.

2017-10-24

Salil­la tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päi­tä. Pyyk­kä­sin peti­vaat­tei­ta. Rou­da­sin tava­raa uudel­le asun­nol­le ja jäin tän­ne yök­si.

2017-10-23: Dekongestantti

Eili­sil­ta­na oli nenä tukos­sa ja käsiin ilmes­tyi ihot­tu­ma. Tänään tein salil­la sel­kät­ree­nin, venyt­te­lin, ja vein lisää tava­raa uudel­le asun­nol­le.