I’m a Rocket Man

Oli­sin aika täy­del­li­nen astro­naut­ti ensim­mäi­sel­le mie­hi­te­tyl­le Mars-len­nol­le, elän jo nyt niin kuin suun­ni­tel­mien mukaan siel­lä teh­täi­siin.

👿

Mar­ve­lin uusi Dare­­de­­vil-sar­ja on hyvä. DD-sar­ja­ku­vis­sa minua vie­hät­ti raa­kuus ja synk­kyys, kyl­lä täs­sä­kin veri len­tää ja luut rusah­te­le­vat.