2017-09-30

Kävin pol­ke­mas­sa tehot­to­man inter­val­lit­ree­nin. Pesin pyyk­kiä. Kävin käve­lyl­lä, pyö­räi­le­mäs­sä ja ostin Pris­mas­ta pyö­räi­ly­hans­kat. Pais­toin lät­ty­jä.

2017-09-29

Näin unta että ajoin lin­ja-autol­la kuin Stunt Car Race­ris­sä. Kävin käve­lyl­lä ja Pris­mas­sa. Venyt­te­lin ja put­ki­rul­la­sin ja kävin sau­nas­sa.

2017-09-28

Salil­la tein rin­taa ja ojen­ta­jat. Kaa­mea lihas­kra­pu­la jalois­sa eili­sen tree­neis­tä. Sää­din koti­pal­ve­lin­ta ja kat­se­lin taas 2001: Ava­ruus­seik­kai­lua.

2017-09-27: Dave

Näin unta Jackass/Slow Mo Guys -hybri­dis­tä. Salil­la taas ras­kas jal­ka­päi­vä. Kävin käve­lyl­lä ja pyö­räi­lin Kui­vas­jär­ven ympä­ri Pris­maan.

2017-09-26

Nousin seit­se­mäl­tä. Salil­la tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päi­tä. Kävin käve­lyl­lä, kuun­te­lin Swor­nia ja Vika­sie­to­ti­laa. Ron­kin Huawein 4G-rei­ti­tin­tä.

2017-09-25: Draining montage

Nousin seit­se­mäl­tä. Kävin salil­la, Nis­se­nil­lä, Syn­sa­mil­la ja hain tava­raa rau­ta­tie­a­se­man loke­ros­ta. Pyyk­kä­sin pyyh­kei­tä. Siir­ryin Trel­los­ta Weka­niin.

2017-09-24

Nousin 8.30. Kat­se­lin ULA:n satel­liit­ti­lau­kai­sua. Leik­ka­sin tukan ja par­ran. Tein ruo­kaa ja kävin Pris­mas­sa ja safa­ril­la. Rapor­toin Wekan-buge­ja.

2017-09-23

Nousin seit­se­mäl­tä. Kävin pol­ke­mas­sa inter­val­le­ja, käve­lyl­lä, safa­ril­la ja pyö­räi­le­mäs­sä. Tein salaa­tin. Pesin pyyk­kiä.

2017-09-22

Nousin 8.05. Kävin hake­mas­sa kak­si pyö­rää rau­ta­tie­a­se­mal­ta, ja Pris­mas­sa. Kei­tin ensi vii­kon rii­si­puu­rot ja kat­se­lin pit­käs­tä aikaa Safa­ri­li­veä.

2017-09-21

Nousin 8.45. Salil­la tein ojen­ta­ja- ja rin­tat­ree­nin. Kävin käve­lyl­lä ja asun­to­näy­tös­sä, koto­na koo­da­sin.