Una idea

Hyl­kä­sikö Ted Kaczynski mate­ma­tii­kan koko­naan, vai eikö sitä vain kat­sota mai­nit­se­mi­sen arvoi­seksi enää? Vaihtoiko hän ideaalin toiseen?

McNair

Ramzi Yousef lusii ADX Flo­rencessa mm. Ric­hard McNairin kanssa. Mikään tähän men­nessä luke­mani ei tue jälkimmäisen sijoit­ta­mista supermaxiin.

Raparperi

Keväällä aurinko tulee esiin ja pal­jas­taa kai­ken rumuu­den. Ihmet­te­len missä seu­raava veri­löyly vii­pyy, nämä räi­keät päi­vät ovat…

Mie­het var­joista

Kat­se­lin Shin Betistä ker­to­van doku­men­tin Mie­het var­joista. Pääl­lim­mäi­senä jäi mie­leen, että voi mitä tomp­pe­leita nämä äijät ovat.