Obserbaabeli

Ärsyt­tä­vää, kuin­ka vähän kvant­ti­me­ka­nii­kas­sa on edet­ty vii­meis­ten sadan vuo­den aika­na. Mitä läpi­mur­toja meil­lä on Schrö­din­ge­rin jäl­keen?

Una idea

Hyl­kä­sikö Ted Kaczyns­ki mate­ma­tii­kan koko­naan, vai eikö sitä vain kat­sota mai­nit­se­mi­sen arvoi­seksi enää? Vaih­toi­ko hän ide­aa­lin toi­seen?

McNair

Ramzi Yousef lusii ADX Flo­rencessa mm. Ric­hard McNai­rin kans­sa. Mikään tähän men­nessä luke­mani ei tue jäl­kim­mäi­sen sijoit­ta­mista super­maxiin.

Raparperi

Kevääl­lä aurin­ko tulee esiin ja pal­jas­taa kai­ken rumuu­den. Ihmet­te­len mis­sä seu­raava veri­löyly vii­pyy, nämä räi­keät päi­vät ovat…

Eri tuli

Tes­ta­sin 8 vuo­den jäl­keen taas jun­gi­lai­sen per­soo­nal­li­suus­tyyppini. Vii­mek­si olin INFJ, nyt INTJ. Int­ro­ver­sio­ni on kas­va­nut 56 %:sta 78 %:iin.

Mie­het var­joista

Kat­se­lin Shin Betis­tä ker­to­van doku­men­tin Mie­het var­joista. Pääl­lim­mäi­senä jäi mie­leen, että voi mitä tomp­pe­leita nämä äijät ovat.