I have a | dream

Jos edes ker­ran onnis­tun teke­mään jon­kin eril­li­sen koko­nai­suu­den ker­ta­kaik­ki­sen täy­del­li­sek­si, koko maa­il­ma loppuu/katoaa/muuttuu toi­sen­lai­sek­si.

Aika dilataatio

Sat­tui­pa vii­me vii­kol­la jotain perin kum­mal­lis­ta: migree­ni­koh­taus. Edel­li­ses­tä oli jotain 25 vuot­ta, että sen luo­kan har­vi­nai­suu­des­ta täs­sä puhu­taan.

Å Astarte

Vuo­si­kausien kun­to­sa­li­har­joit­te­lun tulok­se­na pääs­sä­ni rak­sut­taa lähes jat­ku­vas­ti tois­to­las­ku­ri. Täl­lai­nen monia­jo on minul­le muu­toin aika han­ka­laa.