Synnyn, näin, en

Tut­ki­joiden mukaan lyhyt ver­sio ei ole yhtey­dessä vain kiel­tei­siin tun­tei­siin, vaan lisää herk­kyyttä kai­ken­lai­siin tun­ne­ti­loi­hin.