2017-08-31: Tek-haisua

Kävin salil­la, rin­ta ja ojan­ta­jat. Kävin käve­lyl­lä. Seu­ra­sin intia­lais­sa­tel­lii­tin epä­on­nis­tu­nut­ta mat­kaan­läh­töä. Asen­sin Moto G:hen Linea­geO­Sin.

2017-08-30

Näin taas huol­ta­juus­kiis­taun­ta. Tuu­let­ti­men etu­lä­vi­kön kiin­ni­ke hajo­si yöl­lä. Kävin salil­la, käve­lyl­lä ja pyö­räi­le­mäs­sä. Pesin pyyk­kiä.

2017-08-29

Nousin 7.30. Par­ve­ke­huol­to­mies tuli pian sen jäl­keen. Kävin salil­la, käve­lyl­lä ja Pris­mas­sa. Vas­tai­lin gal­lu­pei­hin ja koo­da­sin.

2017-08-28

Kävin salil­la tree­naa­mas­sa sel­kää, ja käve­lyl­lä. Koo­da­sin äly­pis­to­rasian etä­hal­lin­taa, ja jätin sen takia pyö­räi­lyn väliin.

2017-08-27

Nousin yhdek­säl­tä. Leik­ka­sin par­ta­ni. Kei­tin ensi vii­kon rii­si­puu­ron ja alku­vii­kon päi­väl­li­set. Kat­se­lin TV7:ää ja You­tu­bea.

2017-08-26: Opilio

Pol­jin inter­val­le­ja hyväl­lä syk­keel­lä. Kävin käve­lyl­lä ja Pik­ku-Lii­nus­sa taas. Kuun­te­lin Con­vic­te­dia. Kävin pyö­räi­le­mäs­sä.

2017-08-25: Kaukaineudesta

En jak­sa­nut läh­teä salil­le. Kävin käve­lyl­lä. Kat­se­lin You­tu­bea ja tutus­tuin neu­vos­to­liit­to­lai­seen las­ten sci­fiin vuo­del­ta 1985.

2017-08-23: Pisin

Jalois­ta vie­lä­kin puh­ti pois, mut­ta tein sil­ti jal­kat­ree­nin. Kävin käve­lyl­lä. Pesin pyyk­kiä ja tein lop­pu­vii­kon ruu­an. Kävin pyö­räi­le­mäs­sä.

2017-08-22

Herä­sin 6.40. Ei väsyt­tä­nyt pal­jon, mut­ta jalois­ta oli puh­ti pois. Salil­la tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päät. Sade-ennus­teen takia en käy­nyt len­kil­lä.