Maskuniili

Näin unta, että olin armei­jassa apu­lais­kou­lut­ta­jana. Toi­sessa unessa sain kassatyttö Clint Eastwoodilta satasen ostokset ilmaiseksi.

Kaksi vasenta jalkaa

Man­gon pitäisi muis­tut­taa kuo­rit­tua per­sik­kaa ollak­seen mie­li­ku­vieni man­gon näköi­nen. Haluaisin kolme saman puo­len rei­si­koi­pea.

Lily

Nor­sut ja var­sin­kin nor­sun­poi­ka­set ovat niin kovin ihmis­mäi­siä. Mutta onko sana oikea, kun tuo käyttäytyminen ei ole ihmisyyteen sidottu?

Can’t get it up

+100 gram­maa vuo­den­vaih­teesta. Täy­tyy vain syödä entis­tä­kin enem­män. Ja samaan aikaan pitäisi kui­ten­kin liik­kua­kin entistä enem­män.