The Girl and the Robot

Edel­li­sen kään­tö­puo­lena on, etten minä puo­les­tani kykene empa­tia­ta­solla ymmär­tä­mään useim­pia useim­pien mui­den ihmis­ten halua­mi­sia.

Yhtäkkiä kylmä

Pie­nenä minulle sanot­tiin ”har­tiat ylös!”, kun olin niin kasaan pai­nu­nut. Vasta viime vuo­sina olen tajun­nut kuinka nurin­ku­ri­nen ohje se oli.

Galax

Löysin nimen sille 80-lukulaiselle kir­ja­sarjalle, jossa oli sci­fi­ta­ri­noita ja kuvi­tusta: Ste­ven Caldwellin Galax (Ter­ran Trade Aut­ho­rity).