Happiness

Jär­kyt­tä­vien uutis­ten kuu­le­mi­ses­sa ärsyt­tä­vin­tä on se, miten uusi tie­to vai­kut­taa nuk­ku­mi­seen. Unet tapah­tu­vat vie­lä kava­las­ti van­has­sa maa­il­mas­sa.

The Girl and the Robot

Edel­li­sen kään­tö­puo­lena on, etten minä puo­les­tani kyke­ne empa­tia­ta­solla ymmär­tä­mään useim­pia useim­pien mui­den ihmis­ten halua­mi­sia.

Yhtäkkiä kylmä

Pie­nenä minul­le sanot­tiin ”har­tiat ylös!”, kun olin niin kasaan pai­nu­nut. Vas­ta vii­me vuo­sina olen tajun­nut kuin­ka nurin­ku­ri­nen ohje se oli.

Kuivatassun kyyn eleet

Kävin­pä Tie­teen päi­villä. Johan­na Map­pes, Ilk­ka Hans­ki ja Pek­ka Pami­lo luen­noi­vat aihees­ta ”Sat­tuma, sopeu­tu­mi­nen ja suku­puutto”.

Galax

Löy­sin nimen sil­le 80-luku­lai­sel­le kir­ja­sarjalle, jos­sa oli sci­fi­ta­ri­noita ja kuvi­tusta: Ste­ven Caldwel­lin Galax (Ter­ran Tra­de Aut­ho­rity).