Replay

Onpa tul­lut ostel­tua musiik­kia. Verk­ko­kaup­po­jen tek­niik­ka ja tar­jon­ta alkaa olla sel­lais­ta, että vin­gu­tan Visaa mie­lel­lä­ni artis­tin hyväk­si.

Tulevaist’ønnen

Jat­ku­vaa déjà vu -tyki­tystä. Muis­ti lau­koo pauk­ku­pa­nok­sia. Äly­ni kak­sin­ker­tais­tu­i uuden puhe­li­men ansios­ta. Todel­li­suus on sci­fiä.

Kvalia

Qua­lia­sou­pin kuun­te­le­mi­nen tuot­taa kaik­ki on hyvin -tun­netta, jota usein muis­tel­laan lap­suu­dessa tois­tu­neen tur­val­li­sen koke­muk­sen kans­sa.

Haluaisin vain

Näin unta, että minul­la oli obser­va­to­rio­huone, eli huo­ne, jon­ka katos­sa oli pyö­reä ikku­na, jos­ta näki koko täh­ti­tai­vaan yöl­lä.