1999

Eli­sa jäi pait­sioon, kun lata­sin Seria­lin ykkös­kau­den. Se oli pian kuun­nel­tu läpi, joten lata­sin ja kuun­te­lin Undisclo­se­din ykkös­kau­den.