Live the Dream

Tämä De Lo­rean -mark­ki­noin­ti­vi­deo on puh­taana, raa­kana sitä nimen­omaista vibea, jota eri­tyi­sesti tyk­kään Boards of Cana­dasta imut­taa.

Vollgeld

Nap­pa­sin­pa Pris­mas­ta uudet lenk­ka­rit: Asic­sin Gel-Volt 33 2:t, alku­jaan 69,95, alen­net­tui­na vain 34,98 €.

B2B

Kes­ki­tän nykyi­sin ostok­set City­mar­ke­tin sijas­ta Pris­maan, jos­sa on parem­mat vali­koi­mat ja hal­vem­mat hin­nat. Ostin Verk­ko­kau­pas­ta tukan­leik­kuu­ko­neen.