”Geenit ratsastavat meillä polvesta polveen kuin kilpahevoset. Geenit eivät mieti, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Niille on samantekevää, onko ihminen onnellinen vai onneton. Ihminen on niille pelkkä väline. Geenit miettivät vain sitä, mikä on niille tehokkain tapa päästä päämääräänsä.” #

Haruki Murakami: 1Q84 (suom. Aleksi Milonoff#

Semantiikkajäsentimen jäsentämien havaintokohteiden joukossa on myös semantiikkajäsentimiä. Usein jäsennin klimpittää jäsentimet yhteen niitä kantavien kehojen kanssa, ja joka tapauksessa jäsennin luokittelee jäsentimet sen mukaan, mikä on niiden tapahtumahetkinen relaatio siihen itseensä. Pääluokkia on kolme: yksikön persoonapronominit. Nämä jakautuvat edelleen tilanteen ja monimutkaisempien itserelaatioiden pohjalta alikategorioihin, mutta ylivoimaisesti merkittävin jäsennyksen peruste on tuo pääluokka. #

Sinä-jäsentimiin suhtaudutaan useimmiten hellemmin kuin hän-jäsentimiin, mikä ei kuitenkaan suoranaisesti kiellä jäsennintä muodostamasta ja muistista käyttöön palauttamasta sinä-jäsentimeen kohdistuvia kielteisiä relaatioita. Enimmäkseen ne kuitenkin jätetään ulosviennistä pois, ja tämän suodatuksen vaatimista resursseista ja suodatuksessa epäonnistumisen riskeistä johtuen on mahdollista, että jäsentimessä on näitä relaatioita varten synnynnäisiä, vääristäviä erityisrakenteita tai vähintäänkin jäsentimeen näissä tilanteissa kytkeytyviä tunnekoneiston osia. #

Erityisen poikkeuksellinen on kuitenkin jäsentimen minä-jäsentimen jäsennys. Sitä varten jäsentimessä on merkittäviä rakenteellisia vinoutumia ja valtaisa määrä tunnekoneistokytkentöjä (joista huomattava osa synnynnäisiä), jotka vääristävät jäsentimen minä-jäsennin-relaatiota huomattavasti, vaikka tilastollisesti on epätodennäköistä, että tämä jäsennin poikkeaisi mitenkään merkittävästi muista jäsentimistä. Kenties tärkein yksittäinen vinouttava tekijä on itsesuojeluvaisto, tai yleisemmin kaikki evoluution semantiikkajäsennintä synnyttäessään siihen ohjelmoimat geenien selviytymistä parantavat mekanismit. Semantiikkajäsentimet, jotka ovat kytkeneet minä-jäsentimeensä vääristimiä, ovat selviytyneet paremmin kuin ne, jotka eivät. #

Mainitut kategoriat muusta jäsentimiä koskevasta jäsennyksestään erottelemaan kykenevä jäsennin on siihen kykenemättömiä jäsentimiä objektiivisempi, ja se pystyy tarvittaessa vaikkapa olemaan piittaamatta samassa hermoverkossa kiinni olevasta itsesuojelujärjestelmästä, jos on jäsentänyt luonnonvalinnan tarkoitusperät ei-palvelemisen-arvoisiksi. Se kykenee myös suhtautumaan esimerkiksi häpeän tunteeseen epäolennaisena, koska häpeä on malliesimerkki jäsentimen minä-jäsennin-jäsennystä vääristävistä ulkopuolisista vaikuttimista, joita evoluutio on siihen ohjelmoinut. #

Tällaisen jäsentimen minä-jäsentimen relaatioita koskevat jäsennykset muistuttaisivat hyvin paljolti kolmannen persoonan jäsentimien relaatioita koskevia jäsennyksiä. Esimerkiksi siis ”minä tunnen häpeää, koska tapahtui X” -kuvauksen sijasta jäsennin voi kuvaa saman asian ”tapahtui X, ja Jani-nimellä kutsuttu jäsennin saa muiden sitä koskevien syötteiden mukana myös häpeä-syötettä”. Se, että Jani-nimellä kutsutun jäsentimen relaatio tätä jäsennystä suorittavaan jäsentimeen on ”minä”, on epäolennaista. Jälkimmäiseen kuvaukseen vielä sisältyvä maininta häpeä-syötteestä todennäköisesti supistetaan jo jäsennyksen seuraavassa vaiheessa kuvauksesta kokonaan pois — vai onko tapanasi yleensä jäädä märehtimään myös toisaalla olevien henkilöiden häpeäntunnetta aivan kuin tuntisit sen itse? #

Tunteista ja muista vääristävistä tekijöistä täysin irronneella jäsentimellä ei olisi mitään syytä operoida lainkaan, koska mitään objektiivisesti valittavissa olevia päämääriä ei ole. Mutta jos vaikkapa jonkin tunteen sallitaan antaa tuollaiselle jäsentimelle liikkeellepaneva alkusysäys, sen on teoreettisesti mahdollista operoida siitä edespäin ilman vääristäviä tekijöitä. Välilliset päämäärät ovat asetettavissa puhtaasti logiikan nojalla, ja niitä voi asetella loputtomiin, koska mihinkään lopullisiin päämääriin pääseminen on elämässä äärimmäisen harvinaista. #

Muokkaukset #

2016-01-11 14.43.27 2021-05-16 17.56.00 #
Muuttumaton: <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Haruki_Murakami"><strong>Haruki Murakami</strong></a>: <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/1Q84"><em>1Q84</em></a> (suom. <strong>Aleksi Milonoff</strong>)</blockquote>Muuttumaton: <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Haruki_Murakami"><strong>Haruki Murakami</strong></a>: <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/1Q84"><em>1Q84</em></a> (suom. <strong>Aleksi Milonoff</strong>)</blockquote>
Poistettu: <a href="http://marginaa.li/2015/12/09/something-epiphenomenon/#post22008-p14-wwo6dep6lt8vjm78523npbmp">Semantiikkajäsentimen</a> jäsentämien havaintokohteiden joukossa on myös semantiikkajäsentimiä. Usein jäsennin klimpittää jäsentimet yhteen niitä kantavien kehojen kanssa, ja joka tapauksessa jäsennin luokittelee jäsentimet sen mukaan, mikä on niiden tapahtumahetkinen relaatio siihen itseensä. Pääluokkia on kolme: yksikön persoonapronominit. Nämä jakautuvat edelleen tilanteen ja monimutkaisempien itserelaatioiden pohjalta alikategorioihin, mutta ylivoimaisesti merkittävin jäsennyksen peruste on tuo pääluokka. Lisätty: <a href="https://marginaa.li/2015/12/09/something-epiphenomenon/#post22008-p14-wwo6dep6lt8vjm78523npbmp">Semantiikkajäsentimen</a> jäsentämien havaintokohteiden joukossa on myös semantiikkajäsentimiä. Usein jäsennin klimpittää jäsentimet yhteen niitä kantavien kehojen kanssa, ja joka tapauksessa jäsennin luokittelee jäsentimet sen mukaan, mikä on niiden tapahtumahetkinen relaatio siihen itseensä. Pääluokkia on kolme: yksikön persoonapronominit. Nämä jakautuvat edelleen tilanteen ja monimutkaisempien itserelaatioiden pohjalta alikategorioihin, mutta ylivoimaisesti merkittävin jäsennyksen peruste on tuo pääluokka.
Muuttumaton: Sinä-jäsentimiin suhtaudutaan useimmiten hellemmin kuin hän-jäsentimiin, mikä ei kuitenkaan suoranaisesti kiellä jäsennintä muodostamasta ja muistista käyttöön palauttamasta sinä-jäsentimeen kohdistuvia kielteisiä relaatioita. Enimmäkseen ne kuitenkin jätetään ulosviennistä pois, ja tämän suodatuksen vaatimista resursseista ja suodatuksessa epäonnistumisen riskeistä johtuen on mahdollista, että jäsentimessä on näitä relaatioita varten synnynnäisiä, vääristäviä erityisrakenteita tai vähintäänkin jäsentimeen näissä tilanteissa kytkeytyviä tunnekoneiston osia.Muuttumaton: Sinä-jäsentimiin suhtaudutaan useimmiten hellemmin kuin hän-jäsentimiin, mikä ei kuitenkaan suoranaisesti kiellä jäsennintä muodostamasta ja muistista käyttöön palauttamasta sinä-jäsentimeen kohdistuvia kielteisiä relaatioita. Enimmäkseen ne kuitenkin jätetään ulosviennistä pois, ja tämän suodatuksen vaatimista resursseista ja suodatuksessa epäonnistumisen riskeistä johtuen on mahdollista, että jäsentimessä on näitä relaatioita varten synnynnäisiä, vääristäviä erityisrakenteita tai vähintäänkin jäsentimeen näissä tilanteissa kytkeytyviä tunnekoneiston osia.