American records

Johnny Cas­hin naama levynkannessa herätti voi­mak­kaan asso­si­aa­tion aiem­min näke­mäs­täni pidä­tys­pot­re­tista. Mies oli FBI:n etsi­tyim­piä.