Katsopa tätä

Enää ei riitä, että tie­de­dok­ka­rissa kaikki tieto tar­jo­taan vain toi­sen käden koke­muk­sina. Nyt vi­deo­kin näh­dään vain juon­tajan pädiltä.