Vankilan Vartiotorni

Yorks­hi­ren viil­tä­jäk­si­kin titu­lee­rattu sar­ja­mur­haaja Peter Sutcliffe antaa ymmär­tää ole­vansa tätä nykyä Jeho­van todis­taja.

Vailla mitään

Tähän kuiva ironinen toteamus, joka rinnastaa baptistin uskon hänen kommenttiinsa vanhalle kirjoitusmedialle kirjoitettujen juttujen todistusarvosta.

Kvalia

Qua­lia­sou­pin kuun­te­le­mi­nen tuot­taa kaikki on hyvin -tun­netta, jota usein muistellaan lap­suu­dessa toistuneen turvallisen kokemuksen kanssa.