Negative lookahead

Löy­dän itseni jäl­leen tera­piasta vie­tet­tyäni vii­kon psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan osas­tolla. Aloitin Voxran. Eilen tem­pai­sin kah­viö­ve­rit.