2017-11-09

Salil­la keven­net­ty ojen­ta­ja- ja rin­tat­ree­ni. Vein säh­kö­ro­mua Gigan­tin keräys­pis­tee­seen. Kor­ja­sin suih­ku­ver­hon ripus­tus­ta ja sii­vous­ko­me­ron lukon.

2017-11-08

Eili­sil­ta­na kat­se­lin Simp­so­nei­ta enkä mei­nan­nut saa­da unta. Tänään salil­la tein keven­ne­tyn jal­kat­ree­nin. Pesin pyyk­kiä. Kävin aptee­kis­sa ja Pris­mas­sa.

2017-11-07

Nousin 7.20. Salil­la tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päi­tä. Kävin käve­lyl­lä, kuun­te­lin Thin Airia. Imu­roin vähän. Päi­vi­tin vir­tu­aa­li­ko­nei­ta ja koo­da­sin.

2017-11-06: Tabula jag sa

Poh­keet kramp­pai­li­vat yöl­lä. Salil­la tein keven­ne­tyn sel­kä- ja haui­stree­nin. Kävin käve­lyl­lä. Mie­tin Vika­sie­to­ti­lan myö­tä omaa table­tin­käyt­töä­ni.

2017-11-05: Hauta

Herä­sin kah­dek­sal­ta. Kat­soin Ryh­mä Hau­ta ja illal­la Valio­lii­gaa. Lai­toin ruo­kaa, vein muo­via keräyk­seen ja kävin Pris­mas­sa. Koo­da­sin.

2017-11-04

Nousin kah­dek­sal­ta. Kävin salil­la pol­ke­mas­sa inter­val­le­ja. Pesin pyyk­kiä. Tein salaat­tia ja kei­tin ensi vii­kon rii­si­puu­rot. Leik­ka­sin tukan ja par­ran.

2017-11-02

Nousin 9.40. Väsyt­ti koko päi­vän. Salil­la tein ojen­ta­jat ja rin­taa. Kävin Pris­mas­ta ruo­kaa ja talous­ta­va­roi­ta ja K-super­mar­ke­tis­ta vege­ro­ni­laa­tik­koa.

2017-11-01

Salil­la jal­ka­päi­vä. Pesin pyyk­kiä. Kävin van­hal­la asun­nol­la yrit­tä­mäs­sä pla­fon­din irro­tus­ta. Tein ruo­kaa, pela­sin vapaa­kent­tää ja kat­se­lin TV7:ää.

2017-10-31

Salil­la tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päät. Kävin Pris­mas­sa, vein ser-jätet­tä. Asen­sin kat­to­va­lai­si­mia. Venyt­te­lin.