Naiset

Nai­set ja karkki. Mikä siinä oikein on? Sit­ten pukeu­tu­mi­nen. Nai­sel­li­sesti pukeu­tu­vat nai­set. Miksi kukaan haluaa näyt­tää sel­lai­selta?