Only if I had one more,

Ei ollut vihan­nes­me­hua Ison Ome­nan­kaan mar­ke­teissa. Hain pyö­räni taas huol­losta. Kal­liiksi tuli, mutta nyt on pis­to­suo­jattu taka­ren­gas.

Vihannesmehua

Vihan­nes­me­hua ei enää myydä täkä­läi­sessä City­mar­ke­tissa tai Pris­mas­sa. Huo­menna hää­ty­y käydä jos­sain lähi­seu­dun kaup­pa­kes­kuk­sessa.