Puhelinluettelo

Brian Firenzi edus­taa täy­del­li­sesti YouTube-huumorin sitä omi­nai­suutta, jonka takia You­Tube on minulle tällä het­kellä aske­leen edellä tv:tä.