Sin kompetens

Leif G. W. Pers­son tekee Ylellä pyö­ri­vässä kesä­mur­ha­sar­jassa par­haansa saa­dak­seen ruot­sa­lai­sen polii­sin näyt­tä­mään ala-arvoiselta.