Aina sama

Olen ajat sit­ten tul­lut sii­hen tulok­seen, että parasta on olla vain yhtä ja samaa hyväksi havait­tua. Tämä on menes­ty­vien ihmis­ten stra­te­gia.