Work-N-Stretch

Nyt kun tuhoan päi­vit­täin aktii­vi­sesti ter­veyt­täni, olen kek­si­nyt, mitä jokai­sesta kont­to­rista puut­tuu. Se on tie­tysti Work-N-Stretch!