Mie­het var­joista

Kat­se­lin Shin Betistä ker­to­van doku­men­tin Mie­het var­joista. Pääl­lim­mäi­senä jäi mie­leen, että voi mitä tomp­pe­leita nämä äijät ovat.