Toleranssi

Teo­riani mukaan tule­vai­suu­den työ­pai­koilla suh­tau­du­taan kah­vin­juon­tiin niin kuin nykyi­sin suh­tau­du­taan alko­ho­lin käyt­töön.