Dis

Stressi ei voi kadota yhtä yhtäk­kiä kuin se voi ilmes­tyä. Siitä voi kui­ten­kin tulla, stres­sit­tö­myy­delle sym­met­ri­sesti, pysyvä taus­ta­vire.

Paikallistaja

City­mar­ke­tissa ei ollut sopi­van­ko­koi­sia kumeja eikä Pris­massa pyö­rä­tar­vik­keita ensin­kään. Vein pyörän Kes­se­lille rengasvaihtoon.

Improv

Että minä vihaan impro­vi­soin­tia. Kaikki menee joko ihan vituiksi tai, par­haim­mil­laan­kin, vain joten kuten kel­vol­li­sesti.

Sisältämätä

Näin unta, että Siwassa oli vesivahinko. Minulla oli liikaa vihanneksia, ja olin unohtanut uunin yöksi päälle ja siellä ollut paistos oli hiiltynyt.