Puuttuvan puheen lisäksi valikoivasti puhumattomien ihmisten muita yhteisiä piirteitä tai käytösmalleja ovat: #

 • Ujous, sosiaaliset pelot, nolatuksi tulemisen pelko ja eristäytyminen #

 • Vaikeudet katsekontaktin pitämisessä #

 • Ilmeettömyys ja hymyilyhaluttomuus #

 • Jäykät ja kömpelöt liikkeet #

 • Tunteiden ilmaisun vaikeudet, jopa perheenjäseniä kohtaan #

 • Taipumus murehtia muita ikäisiään enemmän #

 • Rutiinien kaipuu ja muutoksien inho #

 • (Yli)herkkyys melulle ja väkijoukoille #

 • Äreys/oikullisuus #

 • Univaikeudet #

Toisaalta taas monilla on #

 • Keskimääräistä terävämpi äly, havaintokyky tai uteliaisuus #

 • Luovuutta ja taiteellisia tai musiikillisia taipumuksia #

 • Empatiaa ja herkkyytä toisten ajatuksille ja tunteille #

 • Vahva oikean ja väärän taju #

Wikipedia: Selective mutism (suomennos omani) #

En-wp:n lähteet ovat muita sekalaisia nettisivuja, suomi-wp:n ”Selektiivinen mutismi” (siinäpä kaunista suomea!) ei vaivaudu lähteistämään ollenkaan. #

Muokkaukset #

2013-11-26 16.49.17 2018-05-11 15.20.24 #
Muuttumaton: En-wp:n lähteet ovat muita sekalaisia nettisivuja, <a href="https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutismi&oldid=13406215#Selektiivinen_mutismi">suomi-wp:n "Selektiivinen mutismi"</a> (siinäpä kaunista suomea!) ei vaivaudu lähteistämään ollenkaan.Muuttumaton: En-wp:n lähteet ovat muita sekalaisia nettisivuja, <a href="https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutismi&oldid=13406215#Selektiivinen_mutismi">suomi-wp:n "Selektiivinen mutismi"</a> (siinäpä kaunista suomea!) ei vaivaudu lähteistämään ollenkaan.
Poistettu: [muokkaukset] 
Poistettu: [muokkaus][klo]2013-11-26 16:49[/klo] mykkien&rarr;puhumattomien[/muokkaus] 
Poistettu: [/muokkaukset] 
2013-11-26 16.47.16 2013-11-26 16.49.17 #
Muuttumaton: Internet-itsediagnoosi iskee!Muuttumaton: Internet-itsediagnoosi iskee!
Poistettu: <blockquote>Puuttuvan puheen lisäksi valikoivasti mykkien ihmisten muita yhteisiä piirteitä tai käytösmalleja ovat: Lisätty: <blockquote>Puuttuvan puheen lisäksi valikoivasti puhumattomien ihmisten muita yhteisiä piirteitä tai käytösmalleja ovat:
Muuttumaton: <ul>Muuttumaton: <ul>
Muuttumaton: En-wp:n lähteet ovat muita sekalaisia nettisivuja, <a href="https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutismi&oldid=13406215#Selektiivinen_mutismi">suomi-wp:n "Selektiivinen mutismi"</a> (siinäpä kaunista suomea!) ei vaivaudu lähteistämään ollenkaan.Muuttumaton: En-wp:n lähteet ovat muita sekalaisia nettisivuja, <a href="https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutismi&oldid=13406215#Selektiivinen_mutismi">suomi-wp:n "Selektiivinen mutismi"</a> (siinäpä kaunista suomea!) ei vaivaudu lähteistämään ollenkaan.
 Lisätty: [muokkaukset]
 Lisätty: [muokkaus][klo]2013-11-26 16:49[/klo] mykkien&rarr;puhumattomien[/muokkaus]
 Lisätty: [/muokkaukset]

Responses

Comments are closed.