Puuttuvan puheen lisäksi valikoivasti puhumattomien ihmisten muita yhteisiä piirteitä tai käytösmalleja ovat: #

 • Ujous, sosiaaliset pelot, nolatuksi tulemisen pelko ja eristäytyminen #

 • Vaikeudet katsekontaktin pitämisessä #

 • Ilmeettömyys ja hymyilyhaluttomuus #

 • Jäykät ja kömpelöt liikkeet #

 • Tunteiden ilmaisun vaikeudet, jopa perheenjäseniä kohtaan #

 • Taipumus murehtia muita ikäisiään enemmän #

 • Rutiinien kaipuu ja muutoksien inho #

 • (Yli)herkkyys melulle ja väkijoukoille #

 • Äreys/oikullisuus #

 • Univaikeudet #

Toisaalta taas monilla on #

 • Keskimääräistä terävämpi äly, havaintokyky tai uteliaisuus #

 • Luovuutta ja taiteellisia tai musiikillisia taipumuksia #

 • Empatiaa ja herkkyytä toisten ajatuksille ja tunteille #

 • Vahva oikean ja väärän taju #

Wikipedia: Selective mutism (suomennos omani) #

En-wp:n lähteet ovat muita sekalaisia nettisivuja, suomi-wp:n ”Selektiivinen mutismi” (siinäpä kaunista suomea!) ei vaivaudu lähteistämään ollenkaan. #

Muokkaukset

 1. mykkien→puhumattomien #

Responses

Comments are closed.