Nousin kah­ta­kym­men­tä vail­la seit­se­män, ei väsyt­tä­nyt kovin pal­jon. #

Kävin salil­la, tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päät. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Someo­ne Knows Somet­hin­gin kol­mos­kau­den (Dee & Moo­re) kak­si ensim­mäis­tä jak­soa (The Wrong Body ja The Klans­man). Hyväl­tä vai­kut­taa. Tho­mas Moo­ren karis­ma kan­taa tari­naa. #

Vaih­doin palo­va­roit­ti­men paris­ton. #

Join seit­se­män kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin uusin­ta Elect­ro­nic Groo­vea ja Resi­dent Advi­so­ria (EG657: Öona Dahl ja RA598: Anas­ta­sia Kris­ten­sen, taas nais­dee­jeil­tä hyvät setit) samal­la kun tut­kin, joko uuni­tuo­re Fire­fox Quan­tum oli­si tuloil­laan Ubun­tuun­kin, mut­ta näh­tä­väs­ti jou­dun vie­lä odot­te­le­maan (toki sen sai­si Ubun­tun omat paket­ti­va­ras­tot ohit­ta­mal­la, mut­ta niin malt­ta­ma­ton en ole). #

Hoi­jin viral­li­sia asioi­ta, osin puhe­li­mes­sa­kin, mikä on aina uuvut­ta­vaa (vaik­ka kaik­ki verk­ko­pal­ve­lut täl­lä ker­taa pal­ve­li­vat jota­kuin­kin täy­del­li­ses­ti ja puhe­lin­pal­ve­lu­kin oli ihan ystä­väl­lis­tä). #

Rifft­rax oli käm­män­nyt Twitch-strii­min­sä kans­sa ja se oli tänään pois pelis­tä. You­tu­ben live­va­li­koi­mas­ta tulin sit­ten poi­mi­neek­si 74-kilois­ten voi­ma­nos­ton MM-kiso­jen lop­pu­met­rit. Kyyk­käys­tä tai penk­kaus­ta en oli­si uskal­ta­nut­kaan kat­sel­la, mut­ta mave tun­tuu sikä­li tur­val­li­sel­ta, että sii­nä roi­mas­ti yli nos­ta­jan tason mene­vä nos­to päät­tyy jo ennen kuin pai­no on nos­ta­jan kudos­ten varas­sa (kun tan­ko ei nouse), eikä nii­den pai­noa kan­nat­te­le­vien kudos­ten rusen­tu­mi­seen. #

(Vas­tuu­va­paus: en tie­dä mitään näi­den lajien ris­kien todel­li­sis­ta suh­teis­ta kil­pai­lu­ta­sol­la.) #

Muokkaukset

  1. uusin­ta EG:n edel­le #

Responses

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.