Geojson.io:n tuottama kartta Oulun koillispuolelta, vinottaissuunnassa Hietasaaren (vasemmalla alhaalla) ja Jäälin (oikealla ylhällä) väliltä.

Kartan keskivaiheilla on neljä erikokoista ristiä, joiden pystyviiva on punainen, vaakaviiva sininen. Isoimman ristin sakaroiden jatkeina on himmeämmät, mustat viivat, jotka ulottuvat lähes kartan reunoihin asti.

Isoimman ristin leikkauspiste on Ruskotunturin koillispuolella. Muut ristit ovat sitä idempänä, ja yhtä lukuun ottamatta myös etelämpänä.
Kyyhavaintojeni vuosittaiset keskimääräiskoordinaatit: pituuspiirit punaisella, leveyspiirit sinisellä. Isoin ja kirkkain risti (jatkeineen) on tämänvuotisen (2023) keskiarvon koordinaateissa, ja ristit pienenevät ja himmenevät ajassa taaksepäin mentäessä (niin, että pienin ja himmein risti on vuoden 2020 keskiarvo).

(Tein kartan Geojson.iossa.)

Kuten perstuntumalta olisin arvellutkin, tämänvuotiset havainnot ovat olleet keskimäärin selvästi viimevuotisia lännempänä (873 m, mikäli Geojson.ion algoritmi toimii), ja ylipäänsä kaikkien aiempien vuosien havaintoja lännempänä. #

Samalla ne ovat myös (keskiarvoltaan 840 m viimevuotista keskiarvoa) pohjoisempana, koska parhaiden havaintopaikkojen osuus kuntoradasta kulkee kaakosta luoteeseen. #

Itse asiassahan oletettavaa olisi, että käärmeet ovat ilmaston lämpenemisen takia hilautumassa juurikin pohjoisemmas, ja siis oikeasti tuo lännemmyys on tässä se pelkästään reitistäni johtuva artefakti. #

Jos siis näin vähäisen datamäärän perusteella nyt mitään oikeita johtopäätöksiä voi ylipäänsä vedellä. Viimevuotinen (2022) keskiarvokinhan näyttää olevan selvästi edellisvuotista (2021) etelämpänä, että silloin olisi näiden perusteella pitänyt vetää täysin päinvastaiset johtopäätökset. #

Noissa koordinaattiviivojen risteyskohdissa en todellisuudessa ole tehnyt yhtään havaintoa, vaan tuo Ruskon takapuoli on vain sen parhaiden havainto-osuuksien Mustikkakankaalta Aaltokankaalle kulkevan kaakko—luode-akselin puolivälissä, vaikka juuri tuon puolivälin kohdalla kuntorata kulkeekin vähän pohjoisempana/idempänä#